חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

תוכן

טו) עוד פי' אחר בסוד פסוק זה של ויעבור יהו"ה על פניו. וראוי לדעת, וכי עד עתה מרע"ה לא היה יודע סוד התפלה והתחנונים לבקש על ישראל, והלא מ' יום עמד במרום ולמד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ולא היה יודע התפלה. אמנם דע, כי הוא לא השיג בפנים שאינם נראים, ולזה שאל ואמר הראני נא את כבודיך, הוא כבוד נאצל, הוא סוד החכמה סתומה, בסוד ל"ב נתיבות כמנין כבו"ד. והשיבו, לא תוכל לראות את פני, כי אלו הם פנים שאינם נראים, בסוד רישא תניינא, כי היא חכמה סתומה הנקרא ע"ק, ונקרא באדרא רישא דלא אתיידע, פנים שאינם נראים. וז"ש באדרא עתיקא דא טמיר וגניז וסתים מכלא, בהאי עתיקא לא אתגלייא אלא רישא בלחודוי, באופן שהפנים לא נתגלו.