חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

תוכן

טו) וקריתי שמו, ספר דרך עץ חיים, לז' היכלות, וחמשים שערים, וכל היכל נחלק לשערים, וכל שער לכמה פרקים, שהם חדרים שבשער ההוא, מהס' ההוא, שכולו מועתק באצבע מהרח"ו ז"ל, חוץ ממ"ק שבא בו, שאינו מועתק מכ"י הרב זלה"ה, רק מהעתק מהר"י צמח נר"ו, ומוגהים מס'. ושמתי שמות לשערים, איש על דגלו באותות, וכל מה שמצאתי בספר הדרושים, וכונות, וליקוטים, וספר עולת תמיד, השייכים להם הכונות, העלתים על ספר מסודר, כפי סדר התפלה, של כ"ז היכלות, ולד' שערים, (נ"א סדר התפלה בז' היכלות ובל"ב שערים) והם ענף א' מהספר.