חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

זהר

טו) אדהכי הא קלא סליק ומתפוצץ ברומי רקיעין, והוה אמר, משריין קדישאן דמתיבתא דרקיעא דלעילא ותתא, אזדרזו ואתקנו לקדמות מטרוניתא, דקא אתיא למיעאל קדם מלכא, בכמה קשוטין דפקודין דעשה, קומו משריין לקדמותה, אדהכי הא קלא תנינא הוה מתערא לגבי מארי מפתחן, הא שכינתא…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה