חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות טו

זהר

טו) מיד קם אליהו, וכל מארי מתיבתא, ובריכו ליה, ואמרו סיני סיני, הכי אתחזייא למשמע מלין דילך ולשתוק, אבל ברשותא דקב"ה ושכינתיה, אנא בעי למללא מלה לגבך, ליקרא דילך. א"ל אימא.

פירוש הסולם

טו) מיד קם אליהו וכל וכו': מיד קם אליהו וכל ראשי הישיבה וברכו אותו, ואמר אליהו לרעיא מהימנא, סיני סיני, כך היה ראוי לנו לשמוע דבריך ולשתוק, אבל ברשותו של הקב"ה ושכינתו, אני רוצה לדבר דבר אליך, לכבודך. אמר לו אמור.