חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) סוד הברכה של המגילה הוא, כשאר ברכת המצות המבוארים במקום אחר, ברוך: בבינה. אתה ה' אלהינו: חסד ת"ת גבורה. אשר: בינה. קדשנו: בסוד הת"ת. במצותיו: נצח הוד. וצונו: על ידי היסוד. על מקרא מגלה: סוד המלכות. מגלה נקרא הארה היוצאת חוץ מן היסוד דאבא, והוא סוד ומרדכי יצא מלפני המלך וכו', ועטרת זהב גדולה מסטרא דאבא, גדול על כולם, אדם קדמאה, ודי בזה למבין. וזה סוד. מלפני המלך, שנתגלה חוץ מן המלכות וזה שעשה נסים, כמ"ש ועל עמים ארים נסי, הוא הנס הגדול המתגלה בזמן הזה, אשר כמוהו לא נהיתה. גם שהחיינו ביסוד, וקיימנו, בנצח והוד. וכד"א ואת כל היקום אשר ברגליהם. והגיענו לזמן הזה, זה המלכות שהגיענו אל ג' הנ"ל, שהם נצח הוד יסוד הזה לצאת ולהלוך לחוץ, ודי בזה עד יערה עלינו רוח ממרום.