חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) הב', זכירת עמלק, וזהו לשמך הגדול, כי הלא בעבור עמלק אין השם שלם כביכול, כמאמר רז"ל, ואנו מכוונין עתה שיהיה שמו גדול.