חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) ענין מקיפי כתר דז"א, הם שיטה אחת, חסד ונצח זה עם זה משולבים, זה מראשו לסופו, וזה מסופו לראשו. ושיטה הב', גבורה בהוד ע"ד הנזכר, כיצד: אל"ף ראשונה דחסד, ואחר כך ה"א אחרונה בנצח. נמצא כי בסוף השיטה, אם תלך מסוף לראש, ג"כ תלך על דרך זה, אל"ף דנצח וה"א דחסד, וכן בשיטה שניה גבורה הוד, והבן זה היטב.