חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) ויזד יעקב נזיד, שהם המחשבות שחושב לעולם, האיך יעבוד אל אלהיו. ומלת נזיד הוא לשון מחשבה, מלשון אשר זדו עליהם, כתרגומו, זה לעולם חושב מחשבות, ומסגף את עצמו, כדי להשיג חיי עולם הבא. ובין כה ובין כה יצר הרע נכנע, כיון שרואה האדם חוזר אחר עולם הבא. וז"ש ויבא עשו, זה יצר הרע, מן השדה, שהם תענוגי עולם הזה, והוא עיף ממחשבתו של יצר טוב. ויאמר עשו היצר הרע, אל יעקב יצר טוב, הלעיטני נא, כי כמה ימים שסגפת אותי במחשבות הטובות ובתענית, ולכן הלעיטני אתה דרך הלעטה, מה שלא אכלתי כל אלו הימים, כי עיף אנכי.