חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) ועתה אנו מעלים את הנוקבא במלת ברוך, והוא באופן זה, כי כיון שנכללו כל היכלי הבריאה יחד. והנה המלכות היתה עד עתה בסוד מיעוט הירח כנ"ל, בבחינת נקודה קטנה, נחלקת לי"ס, וירדה להיכל קה"ק דבריאה. ועתה בתיבת ברוך, עולה המלכות למעלה באצילות, כיון שנכללו ועלו כל היכלי הבריאה יחד, ואז עולה ומתדבקת, וחוזרת אל מקומו הראשון, בסוף אות הו', שהוא בסוד פסיעה לבר כנ"ל, ועומדים שם אחור באחור, כמו שהיתה בתחלת האצילות. ואע"פ שכיון שעשינו יחוד ק"ש, נעשו לז"א מוחין פנימיים כנזכר. וא"כ מוכרח הוא כי ג"כ נעשו לו בחינת נה"י חדשים, עכ"ז, עדיין אינם מתלבשים אלו הנה"י דז"א בנקבה, לפי שאיננה רק אב"א, בבחינת נקודה קטנה, פסיעה בסוף הו', אלא שהיא נחלקת לי"ס. אמנם עתה עולה היא, ומתדבקת בסוף היסוד האחרון דז"א.