חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) יוצר אור ובורא חושך, נודע הוא, כי אור דכורא, וחשך נוקבא. ולכן ביצירה שהוא דכורא, כתיב אור. ובבריאה שהיא נוקבא, כתיב חשך. ואע"פ שהבריאה למעלה מן היצירה, הטעם הוא, לפי שהדבר הזה גורם, ענין קדימת הזרעת טיפת הזכר, אשר הנקבה גוברת על הזכר, שהיא הבריאה הגוברת על היצירה.