חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) גם דע, כי בלק היה מקומו למטה בין רגלי לאה לראש רחל, מקום עז"ה ועזא"ל, אבל בלעם הרשע, מקומו למעלה באבא, מקום בית הבליעה בגרון. ולכן תמצא, שאמר "שדי "יחזה "נופל, ר"ת שי"ן, מקום שי"ן של תפילין, הוא מקום מוחי אבא ועז"ה ועזא"ל, הה' של עז"ה בג' מלויין: יודי"ן ההי"ן אלפי"ן, עולה כמנין א"ל של עזא"ל. לומר כי עז"ה ועזא"ל, שניהם משורש אחד, מבין רגלי לאה לראש רחל. עז"ה מצד רגל ימין, שהאור יותר חזק ואין כ"כ כח בקליפות, ועזא"ל מצד שמאל יש לו יותר כח, וצריך להכניעו שם, וכל הגוים מצד בלעם. וזהו שנאמר: ב"ל אומי"ם, פירוש, בי"ת למ"ד של בלעם, פירוש מהרע של הבל. וזהו ג"כ בלב"ת א"ש, פירוש בת' שנה שישבו ישראל במצרים, נתקנו ל"ב של הבל, ר"ל צר הרע של הבל.