חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) או יאמר באופן אחר, פ' זה ויעבור יהו"ה על פניו והוא, כי משם יהו"ה שהוא מקור ההויו"ת, ר"ל שכולם נקרא על שמו יהו"ה, שנאמר (שם מ"ד ו') אני יהו"ה ראשון, ואת אחרונים, הנקראים על שמי בכל ספירה וספירה, ובכל היכל והיכל ובכל מדור ומדור, אני הוא, ר"ל על שמי נקראו כלם כך, שנאמר (שם מ"ג ז') כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, ר"ל בכל העולמות נקראים כך לכבודו של מקום בבי"ע. ומזה המקום שהוא יהו"ה, יוצאים ד' שמות לד' עולמות, באצילות שם יו"ד ה"י וי"ו ה"י, שהוא בגימטריא ע"ב. ובבריאה יו"ד ה"י וא"ו ה"י, שהוא בגימטריא ס"ג. וביצירה יו"ד ה"א וא"ו ה"א, שהוא בגימטריא מ"ה. ובעשיה יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, שהוא בגימטריא ב"ן. ואלו הד' שמות, עולים בגימטריא רל"ב, ובהם ארבעים אותיות חסר א', ובכל א' ד' אותיות השורש, ר"ל כנגד ד' אותיות המקור שמקבל כל אחד, והם י"ו אותיות ומ', הרי נ"ו ע"ה, ורל"ב הרי כמנין ויעבו"ר.