חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) ויאמר לו יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, מפני שביום ראשון שנכנס היצה"ט בגופו של אדם כשהוא בן י"ג שנה ויום אחד, אז הוא מולך באותו היום בהכרח, ויצה"ר נבעת מפניו ונכנע, ולכן אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. כי ביום ראשון של שנת י"ד הוא נכנס, ובזכות התורה שלמד בקטנות הנקראת אור, כמש"ה (משלי ו' כ"ג) כי נר מצוה ותורה אור, ובזכות המצות שנתחנך בהם דרך חינוך שנקראים נר, כדכתיב כי נר מצוה, בזכות שניהם, בודקין את החמץ שהוא היצה"ר, ודוחין אותו, ומכניעים אותו, ונכנסת בו הנשמה ויצה"ט.