חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

תוכן

ח) הנה מבואר, כי תורתינו הק' כלולה, ונמצאת בכל ד' עולמות אבי"ע. ובהיותה בעולם האצילות, אז נקראה קבלה, כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקרא פשט, מלשון פשטתי את כתנתי, שהוא בחי' המלבוש החיצוני, שהוא ע"ג עור אדם המתפשט מעליו לפעמים, וזהו עיקר מלת פשט.