חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) ואם דפיקו אתארך, הא מטה כלפי חסד, ועם כל דא מרעה בגלותא אתארך, ואי דפיקו איהי לא אריך ולא קצר, הא אתער רחמי לגבי חולה בגלותא דאיהי לבא,ולגבי ערקין דילה דאינון בנהא ישראל, ודא איהו עמודא דאמצעיתא, עליה אתמר וברחמים גדולים אקבצך.

תרגום

ח) ואם דפיקו אתארך וכו׳. ואם הדופק מתארך, הרי מטה כלפי חסד. ועם כל זה החולי בגלות מתארך. ואם הדפק הוא לא ארוך ולא קצר, הרי מתעורר רחמים לגבי חולה בגלות שהיא הלב, ולגבי עורקים שלה שהם בניה ישראל, וזה הוא עמוד האמצעי, עליו נאמר וברחמים גדולים אקבצך.