חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) ובשבת גיהנם לא שלטא בעלמא, ולא ממנן דיליה, בגין דא מני לישראל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ואי בר נש אוקיד בשבת, אמר קודשא בריך הוא, אנא הויתי מכבה לנורא דלא אוקיד, ואתון מוקדין ליה, אתון תתוקדון בגיהנם, בגין דא לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ואפילו בגופא, ומאי ניהו גיהנם בגופא, כבד דביה מרה דאיהו גיהנם, סם המות סם דאל אחר, חרבא דמלאך המות, ועליה אתמר ואחריתה מרה כלענה, חדה כחרב פיות.

תרגום

ח) ובשבת גיהנם לא שלטא וכו׳. ובשבת גיהנום לא שולט בעולם, ולא ממונים שלו. משום כך ציוה לישראל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואם בן אדם מבעיר בשבת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני הייתי מכבה את האש שלא תבער, ואתם מבעירים אותה, אתם תשרפו בגיהנם, משום כך לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ואפילו בגוף. ומה הוא גיהנם בגוף, כבד. שבו מרה שהוא גהינם, סם המות סם של אל אחר, החרב של מלאך המות. ועליו נאמר ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות.