חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) ויאמר אלהים יהי אור, אתפשטותא דהאי אור לתתא. ואלין אינון מלאכיא דאתבריאו ביומא קדמאה, דאית לון קיומא לאתקיימא בסטרא ימינא.

פירוש הסולם

ח) ויאמר אלקים יהי אור: פירושו, שהתפשטותו של אור הזה תמשך למטה. ואלה הם המלאכים שנבראו ביום הראשון, שיש להם קיום להתקיים בצד ימין. (ביאור הדברים תמצא בזהר בראשית ב' אות קנ"ג).