חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) ודא באתתא מאילנא דטוב ורע, אבל אם היא משכינתא, לית לה שנוי, הה"ד אני יי' לא שניתי. אני: דא שכינתא. ולית לה דחילו מכל סטרין אחרנין. הה"ד,כל הגוים כאין נגדו.

פירוש הסולם

ח) ודא באתתא מאילנא וכו': וזה הוא באשה, שהיא מצד עץ הדעת טוב ורע, נוהג בה חלוף לשדה, אבל אם היא מן השכינה, אין לה שנוי. ז"ש, אני הויה לא שניתי. אני זו השכינה, שאין לה פחד מכל הצדדים האחרים, דהיינו הקליפות, ז"ש, כל הגוים כאין נגדו.