חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) ובגין כך, חייליהון עאלין בחושבנא לאשתמודעא גבייהו, בר אינון אחרנין דלית לון חושבנא. ובגין כך כתיב, וידבר יי' אל משה במדבר סיני באהל מועד. אי באהל מועד, אמאי במדבר סיני. אלא חד לאורייתא וחד למשכנא.…

המסמך המלא פתוח לרשומים בלבד

לחץ כאן להרשמה