חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ח

זהר

ח) עוף יעופף על הארץ, הא אוקימנא דאינון רזא דרתיכא. ובהו תסתלק רוח הקדש, לסלקא לעילא. דאינון תרי, חד לימינא, וחד לשמאלא. עוף לימינא, ודא מיכאל. יעופף לשמאלא, ודא גבריאל. דא לימינא, ודא לשמאלא.

פירוש הסולם

ח) עוף יעופף על הארץ: הרי העמדנו, שהם סוד המרכבה, שהם המלאכים מיכאל גבריאל וכו', הנקראים עוף, ובהם עולה רוח הקודש, שהוא המלכות, לעלות למעלה לז״א, לזווג. שהם שנים, אחד לימין ואחד לשמאל, עוף הוא לימין, וזה מיכאל. יעופף, הוא לשמאל, וזה גבריאל. זה לימין וזה לשמאל.