חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) ת"ח, כי יעקב בחר לו יה, רזא עלאה לעילא. כיון דאשלים, ואקרי ישראל, כדין לסגלתו, נטיל כלא בכל סטרין, ונטיל לעילא ונטיל לתתא, ואשתלים בכלא.

פירוש הסולם

ז) ת"ח כי יעקב וגו': בוא וראה, כי יעקב בחר לו יה, הוא סוד עליון למעלה, שנתדבק למעלה באו"א באור החסדים שבהם, הנקראים יה. כיון שהשלים הכל ונקרא ישראל, אז לסגולתו, שהיא המלכות הנקראת סגולה, שאז לוקח הכל בכל הצדדים, בימין ושמאל, לוקח למעלה, באו"א, המאירים חסדים, ולוקח למטה בישסו"ת, שהם מאירים חכמה. ונשלם בכל, הן בחכמה והן בחסדים.