חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) תא חזי, נשמתא אית דאתקריאת אמה, ואית נשמתא דאתקריאת שפחה, ונשמתא אית דאתקריאת ברתא דמלכא. הכא אית איש, דאתמר ביה יי' איש מלחמה. ואית איש, דאתמר ביה והאיש גבריאל.

פירוש הסולם

ז) תא חזי נשמתא וכו': בוא וראה, יש נשמה שנקראת אמה, ויש נשמה שנקראת שפחה ויש נשמה שנקראת בת מלך, כי כל אחת נקראת על שם המקום שנמשכה משם, או שנתגלגלה שמה. וכאן יש איש, דהיינו ואיש אשר ימכור את בתו לאמה, שנאמר בו, ה' איש מלחמה, דהיינו ז"א דאצילות ויש איש, שנאמר בו, והאיש גבריאל, שהוא בעולם הבריאה. והיינו שכתוב, וכי ימכור איש, שהוא הקב"ה, את בתו, היינו נשמה דאצילות הנקראת בת יחידה לאמה, שתתגלגל בעולם הבריאה, ששם בחינת גוף השכינה שנקרא אמה.