חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) הנה תחלה היו הולכין לפני ישראל ב' מנהיגים, ארון של יוסף ומשה, ועכשיו ראו כי בושש משה, אמרו כי זה משה האיש, אילו היה מת, היה ארון שלו הולך לפנינו, (כארון יוסף) ועתה שלא מת, עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, שתמיד לא יחסר ב' מנהיגים.