חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) ועתה נבארם דרך פרטות: ברכת יוצר אור, היא בלבנת הספיר. ולכן נאמר בו, עושה שלום ובורא את הכל, כנגד היסוד הנקרא שלום, ונקרא הכל.