חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) והואיל דאתא לידן, נגמור גם הכונות של יום שבת, כי אז תכוין ביום ההוא, אל שם מ"ב האחרון, הנקרא שקוצ"ית, כי שם זה גובר בכולן ביום שבת, והוא נחלק לג' חלוקות, כיצד: בליל שבת קודם שתכנס לבהכ"נ, תכוין לב' אותיות הראשונות, שהם ש"ק. ובבקר יום שבת, תכוין לשתי אותיות אמצעיות, ו"צ, ובמנחה, תכוין לשתי אותיות אחרונות, י"ת.