חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) ובזה תבין שאיך זכה בלעם לנבואה זו, אלא הכוונה כמו שאמרנו, להיות שניהם משורש הבל, משה מצד הטוב של הבל, ובלעם מצד הרע, לזה משה כתב ספרו. וג"כ באומות העולם קם, ומ"ש מלאך רע יענה וכו', ר"ל, כדי שיצה"ר של בלעם יכנע. וזמ"ש (במדבר כ"ד ד') אשר מחזה שד"י יחזה, ר"ל, השיג שד"י ע"י מסך, ולא שד"י עצמו. וזמ"ש בלעם "הנה "ברך "לקחתי, ר"ת הב"ל. שכל כוונתו של בלעם היתה ליקח הה' של הבל, שהוא הצד הטוב, להכניעו אל הרע ולהתגבר על הטוב. עוד על מ"ש אשר מחזה שד"י יחזה. לרמוז, כי שד"י באתב"ש בק"ם, שעולה בגימטריא בלע"ם. ר"ל, שהשיג ע"י מסך, כנזכר.