חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

תוכן

ז) ונודע כי או"א הם הוי"ה ואהי"ה, ולזה אמר שצריך שאלו השני חסדים שהם מצד אימא הנקראת אהי"ה, והם כופר נפש של המלכות, יתחברו עם יסוד דאבא הנק' הוי"ה, וע"י כן הסטרא אוחרא הנקרא נגף, לא תשלוט בהם, בעת שיעלו להאיר אל המלכות הנקראת מפקד כנז', וז"ש בפקד אותם. וז"ס מ"ש רז"ל כי עין הרע שולטת בדבר הנגלה והמנוי, כי הקליפה הנקראת עין הרע, הם שולטים בחסדים המתגלים, להאיר במלכות הנקרא מספר. ונודע, כי בהיות החסדים תוך היסוד, מתערבים עם ה' גבורות אשר שם, ואחר התערבם יוצא הכל להאיר במלכות, ולכן נקרא כופר נפש, כי כ"ו הוא שם הוי"ה, שהוא החסד שהוא זכר כנודע, ופ"ר של כופר כנודע, הם ה' גבורות של מנצפ"ך, שהם עולים פ"ר, ושניהם שהם החסדים והגבורות, הם מאירות במלכות הנקרא נפש, ולכן נקרא כופ"ר נפ"ש. והבן. כל זה העתקתיו מס' מרח"ם זלה"ה.