חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ז

זהר

ז) תיבה ונח, כלא כגוונא דלעילא, ובגין דהאי ברית לעילא הוא עביד תולדות,כגוונא דא נח, איהו עביד תולדות. בגיני כך אלה תולדות נח.

פירוש הסולם

ז) תיבה ונח וכו': תיבה ונח, הם לגמרי כעין מלכות וברית שלמעלה, ומתוך שהברית הזה של מעלה, הוא עושה תולדות, כמו כן גם נח עושה תולדות. ולפיכך כתוב, אלה תולדות נח. דהיינו ללמדנו, שהוא עושה תולדות של קיימא, כמו הברית של מעלה, שהוא יסוד דאצילות, מטעם שזכה לברית קדש, ויסוד דאצילות הנקרא ברית, שורה עליו.