חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) אמנם צריך שתחלה תתעלה ישראל סבא ותבונה למקום או"א, ואז זו"ג יעלו למקום ישסו"ת, ויעלו או"א במקום אריך ונוקביה, ויעלה אריך ונוקביה למדרגה שעליו. וכן על דרך זה, עליית למעלה מעלייה, עד שיתנו ענינו, ויתחלף כולם ממקומם. ונמצא כי בעלות ישראל סבא ותבונה יותר למעלה מאריך ונוקביה, ויעלו זו"נ במקום או"א עצמה. ונמצא כי הרי הם נקראים או"א, אמנם אינם מקבלים הארה והמוחין שלהם, אלא על ידי ישסו"ת שגם הם עלו, ודי בזה.