חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) דעת דז"א, כל שלשה בחינותיו, עולים בגימטריא קפ"ז, והוא שם פז"ק שבשם מ"ב דאב"ג ית"ץ וכו'. והוא בגימטריא מקו"ם עם המלה, והוא ג"כ רבוע שם יהו"ה: יפ"י הפ"ה, ופ"ו, הפ"ה, הרי בגימטריא קפ"ז, והבן זה היטב, שהוא בגימטריא השם הנזכר לעיל, וזהו סוד יעקב, דכתיב ביה, ויפגע במקום וכו'.