חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) ר"ת ביאה, שימתינו וישמרו הביאה עד שבת. ואמר לעשות את השבת, בזה שהוא מתקן ועושה את יום השבת, וגורם הנשמות שמביא לעולם לדורותם, לא מס"א, שיהיה הדורות של ברית עולם שבקדושה, ולא דורות דס"א. כי ביני ובין 'בני 'ישראל 'אות 'היא, ר"ת ביאה, כי הביאה בשבת, הוא אות הזווג, כי ששת ימים עשה ה' את השמים והארץ, ולא היה זווג למעלה אלא ביום השביעי, אז שבת וינפש היינו בזווג לעילא, ולא בחול.