חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) ולהבין האיך אפשר לגזול שם, אלא בהיות כי הזדונות נעשו לו כזכיות, והם בעודם תוך הגיהנם של שלג, שבים בתשובה בהכרח, וחושבים תשובתם, שמא יועיל אותם להצילם מגיהנם של אש, וזה הגזל שעושים, ואינם יודעים כי אין התשובה מועילה אלא בעה"ז. ולכן היצר הרע נקרא אדמוני.