חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) וכבר נתבאר סדרן בפרשת פקודי, איך מסודרים בתפלת יוצר אור, והוא כי בתחילת ברכת יוצר אור, עד אל ברוך גדול דעה, הוא היכל לבנת הספיר. ומשם עד לאל ברוך נעמות יתנו, הוא היכל עצם השמים. ומשם עד המחדש בטובו כו', הוא היכל הנוגה. ומשם עד אהבת עולם, הוא היכל הזכות. ומשם עד אמת ויציב, הוא היכל אהבה. ומשם עד העמידה, הוא היכל הרצון. ואדני שפתי תפתח, הוא היכל ק"ק. ובתפלת ערבית, נתבאר ענין אלו הז' היכלות, שהם היכלין דכורי דז"א דבריאה, וע"ש, כי שם נתבאר אמיתות ענין זה.