חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) ודע, כי אעפ"י שהכונה זו, כוללת בכל הימים, ובכל שלשה זמני התפילות שבכל יום כנזכר, עכ"ז יש שינוי אחר, והוא, כי אעפ"י שבכל יום תכוין אל שם הנזכר, עכ"ז ביום ראשון של השבוע, תכוין בפרטות אל אות אחת של שם הזה, ותכוין כי אות זה גוברת ביום הזה, באופן זה: אות א', גוברת ביום ראשון של השבוע. ואות ב', ביום ב' של השבוע. ואות ג', ביום ג' של השבוע. ואות י', ביום ד' של השבוע. ואות ת', ביום חמישי של השבוע. ואות צ', ביום ו' של השבוע. וענין כונה זו, תכוין בכל ג' תפלות, יום ראשון תכוין כי אות הא' גוברת, וכעזה"ד בשאר הימים.