חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) ובזה תבין מאמר רז"ל, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. לפי שכולם הם משורש אחד, זה מצד הטוב וזה מצד הרע. ובזה תבין למה מרע"ה כתב ספרו וספר איוב ופרשת בלעם. וג"כ תבין מאמר רז"ל כי ראויים היו הברכות שינתנו ע"י משה, וניתנו ע"י בלעם, כדי שמלאך רע יענה בעל כרחו אמן.