חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

תוכן

ו) באופן, שקבל אור משני שמות יהו"ה יהו"ה. ולכן רמוז ב"פ או"ר. ובשביל הפסק הא' הוא ישר, והא' למפרע ואלו השני אורות לבד, השיג מהשני שמות, אבל השלישי לא השיג. ואלו האורות למנין שלו, כלומר כלים שלו שהם מדותיו וזה נרמז בס"ת: אל" רחום" וחנון" ארך", למנ"ך פירוש, מנין שהם מדותיו, שכן תרגום כלי מנא, והם מדות שנק' כלים. ודע, כי מלת כוז"ו בו רמוז רי"א אורות גדולים, שאין כל בריה יכולה לקבל מאותם האורות, ונק' פנים, פני ה', שכן תמצא כוז"ו שהוא פנים של יהו"ה במלואו, כזה: כ"ף וי"ו זי"ן וי"ו, בגימטריא יא"ר אורות, וסי' יאר הוי"ה פניו, ישא הוי"ה פניו. באופן, כי ר"יא אורות הם פנים, וכאשר עבר ז"א על פניו אלו, שהם פני הוי"ה, ראה אורות עצומות וחזקות, ולא היה יכול לסובלן, ומיד קרא לעזרה, יהו"ה יהו"ה, כאדם שרואה עצמו בדוחק גדול, וקורא יהו"ה לעזרה, כך כביכול ויקרא יהו"ה, ומיד שתקו אותו.