חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) בחבל דיחנק בה, אחידן ה"א ה"א, בה' אצבעאן דיד ימינא, ובה' דיד שמאלא. ו' חבל. י' חניקא דלהון. שמא דידו"ד, מיתה לסמא"ל ונחש, וחיים לישראל. ובג"ד ראו עתה כי. אנ"י אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית לאלהים אחרים בשמי, ולכל דלא הימנו בי. ואחיה לאינון דהימנין ונטרין פקודין דילי.

פירוש הסולם

ו) בחבל דיחנק בה וכו': בחבל שיחנק בו את סמאל, אחוזות הא הא, דהיינו בה' אצבעות דיד ימין, ובה' אצבעות דיד שמאל. הו' היא חבל. הי' החניקה שלהם של סמאל ונחש. השם הויה, הוא מיתה לסמאל ונחש, וחיים לישראל. ומשום זה כתוב, ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית לאלהים אחרים בשמי, ולכל שאינם מאמינים בי. ואחיה לאלו המאמינים בי ושומרים מצוותי.