חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ו

זהר

ו) וּמָאן מְקַיֵּים עָלְמָא וְגָרִים לַאֲבָהָן דְּאִתְגַּלְּיָין, קַל יְנוֹקֵי דְּלָעָאן בְּאוֹרַיְיתָא, וּבְגִין אִינוּן סרַבְיָין דְּעָלְמָא, עָלְמָא אִשְׁתְּזֵיב. לְקָבְלֵיהוֹן, תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה לָךְ, אִלֵּין אִינוּן יְנוֹקֵי רַבְיָין עוּלְמִין, דִּכְתִיב וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרוּבִים זָהָב.

תרגום
ומי הוא המקיים את העולם וגורם לאבות שיתגלו, היינו קול הילדים העוסקים בתורה, ובשביל ילדי עולם אלו העולם ניצל. כנגדם כתוב, תּוֹרֵי זָהָב נַעֲשֶׂה לָּךְ (שיר השירים א יא), אלו הם ילדים, נערים, עלמים, שכתוב וְעָשִׂיתָ שְׁנַיִם כְּרֻבִים זָהָב (שמות כה יח).

פירוש הסולם

ו) ומאן מקיים עלמא וכו' : ומי הוא המקיים את העולם וגורם לאבות שיתגלו. היינו קול הילדים העוסקים בתורה, ובשביל ילדי עולם אלו, העולם ניצל. כנגדם כתוב, תורי זהב נעשה לך. אלו הם ילדים, נערים, עלמים, שכתוב, ועשית שנים כרובים זהב.
ביאור הדברים רביין דעלמא הם בחי' מוחין דאחור הנ"ל בדיבור הסמוך, הנקרא אפי זוטרי, וכן רביין דעלמא וכן ינוקי רביין עולמין ובחי' הזווג שלהם במצב זה, נקרא קל ינוקי דלעאן באורייתא. וה"ס תורי זהב וה"ס ב' הכרובים, דאינון אפי זוטרי, אשר אלו המוחין דחיה הנמשכים בסוד התכללות ימינא בשמאלא, לא היו מקובלים כלל בנוקבא זולתם, כמ"ש כל זה לעיל בדיבור הסמוך. וז"ש, ומאן מקיים עלמא, דהיינו בעת ריבוי הקלי' שיש להן כח להחריב עולם כבימי המבול, הנה אין תקנה זולת בהמשכת מוחין דחיה בסוד קשת בענן, כנ"ל, שעי"ז עלמא אשתזיב ומי הוא המקיים והמציל את העולם בעת ההיא, וגרם לאבהן דאתגליין שגורמים לגילוי החג"ת בסוד מוחין דראש, שהחג"ת נעשו אז לחב"ד דחיה. ואומר, שהגורם לכל זה הוא, קל ינוקי דלעאן באורייתא, דהיינו המוחין דאחור כנ"ל. שה"ס קל ינוקי ותורי זהב.