חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

דברי הרב

קודם הצמצום היה הוא ושמו אחד, ואין שכל יכול להשיגו 
 ה) ט קודם הד' עולמות אלו, היה הא"ס, י הוא אחד ושמו אחד [פרק א' דברי הרב אות ב' או"פ אות ל'באחדות נפלא ונעלם ית', כ שאין כח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה בא"ס ית', כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, להיות, כי ל אין לו מקום ולא גבול ולא שם.

אור פנימי

ט) שנקראים אצילות בריאה יצירה עשיה, כנ"ל (בדיבור הסמוך), אשר המה כוללים כל העולמות כולם. הנה קודם כל אלה, דהיינו מטרם הצמצום, לא היו ד' בחינות אלו נבחנות בזו למעלה מזו, כנ"ל (פרק ב' אות ד'), אלא בסוד האחדות הפשוטה כנ"ל (פ"א אות ל' ד"ה ולפי המבואר) בלי שום הבדל בין המדרגות ובין אור לכלי, אלא בסוד הוא ושמו אחד, כנ"ל עש"ה.

י) 'הוא' מורה על האור העליון, ו'שמו' מורה על בחינת הרצון לקבל הנמצא בהכרח שם, כנ"ל (פ"א אות ל' ד"ה אין לתמוה עש"ה). 'שמו' הוא בגי' 'רצון', רומז על ה'רצון לקבל'.

כ) כלומר, עתה לאחר שנבראו העולמות, אפילו המלאכים שהם הנבראים היותר קרובים ברוחניותם, אין להם השגה בא"ס.

ל) כי בהיות שם בא"ס ב"ה סוד הוא ושמו אחד, ואין מקום וכלי ניכרים שם כל עיקר כמ"ש לעיל, לפיכך אין שכל נברא יכול להשיגו, כי אין השגה באור בלי כלי.