חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) צריך האדם לכוין בר"ח, בשם שדי במלואו, כזה שי"ן דלת יוד בניקוד קמץ בכל אות, גי' תתי"ד, והוא בגי' ראש חדש.