חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) אמנם החיה מתלבשות פנימיותיה תוך הנשמה, ואור מקיף שלה, נשאר בסוד אור מקיף על ז"א מבחוץ, שלשה בחינות מקיפין, כנגד נר"ן הפנימים. והיחידה, פנימיותיה מתלבשות תוך החיה ואור מקיף שלה נשאר בסוד אור מקיף על ז"א מבחוץ. והיה אפשר לומר, שתחלק לארבעה מקיפים, כנגד חיה נשמה רוח נפש הפנימיים, ואם כן היה שני בחי' מקיפים מ"ם דצלם, ושלש בחינות המקיפין החיה, למ"ד דצלם, והצ' דצלם הם האורות הפנימיים, שהם ט' דט' ספירות דזעיר. והנה נתבאר חמשה בחי' הנזכר של זעיר. אמנם לפעמים לוקח כולם על ידי הבינה הכוללת, שהם בחי' ישראל סבא ותבונה. ולפעמים עולה יותר, ולוקח כולם במקום החכמה הכללית, שהם או"א עילאין. ופעמים עולה יותר ולוקח כולם במקום כתר הכללי, שהוא אריך ונוקבא. ואמנם דע, כי אי אפשר ליקחם, אלא על ידי ישראל סבא ותבונה, כי הרי הם עליונים ממנו. אך הענין הוא, כי אי אפשר לו להעלות למעלה ממדרגתו, כי הרי אין מקום פנוי וחלל.