חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) אור המקיף לבינה, הוא סוד שם מ"ב דאהי"ה אשר אהי"ה, כי הוא רבוע פשוט, משני שמות אהי"ה, (אהי"ה) כלול זה בזה, הוא מקום שם מ"ב של אהי"ה, וזה עצמו הוא בחכמה, אלא שהוא במילוי. והנה כנגד זה אמר הכתוב, אהי"ה אשר אהי"ה, הם באור המקיף דבינה שבמלכות, הנקרא ב"ה.