חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) וקשה מה עשיה שייך ביום השבת, דקאמר לעשות את יום השבת. ואפשר, משום שיש בשבת בחינת זכור ושמור, זכור נגד מ"ע, ושמור נגד מל"ת. לכן אמר ושמרו, נגד שמירת מל"ת. ולעשות מ"ע, שהוא זכור. ואפשר שושמרו הוא מלשון ואביו שמר את הדבר, שצריכין בני ישראל שלא להזדווג עם נשותיהן בחול אלא בשבת.