חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) יש להקשות, בבריאת זו"נ, וכן בבריאת אדם, שהוכפלו במעשה בראשית, פעמים, כי תחלה אמר ברא אלקים את השמים ואת הארץ, הרי זו"נ. ואח"כ הז' ימים הם הז"ק דזו"נ כנודע. ואח"כ ביום ו', אמר ויברא אלהים את האדם בצלמו, אח"כ וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה, והפסיק ביום ז' בינתים, שאמר ויכולו השמים. ולעולם הוזכרו זכר ונקבה למעלה, והכא בצווי לא נזכר נקבה כלל, ואם לא צוה אלא על אדם, למה נענשה חוה. (ועוד) כי אחר הצווי היה הבריאה של נוקבא, כי אח"כ אמר ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם.