חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) עוד ירצה, כי כבר הודעתיך, שקודם שנכנס, יאמר פסוק ואני ברוב חסדך כו'. ויכוין לשם אבגית"ץ, העולה במספר ברג"ש. והענין הוא, כי השכינה היא נקרא בהכ"נ, ונקרא בית אלהי"ם. וזמ"ש בבית אלהים נהלך ברגש, כי קודם שיכנס האדם לבהכ"נ שהיא השכינה, צריך לימלך באבהן, ולומר פסוק ואני ברוב חסדיך, כנזכר בס' הזוהר כי בפסוק זה, רמוזים ג' האבות. ויכוין באבגית"ץ, הנקרא רוב חסדיך. גם יכוין לעשות מנה"י דז"א, ג' מוחין חב"ד, אל נוקבא דז"א כנודע. וזה יכוין בר"ת בבית אלהים נ"הלך ב"רגש, ב"ן, והכונה הוא שימשיך ג' מוחין הנזכרים, אל הנוקבא, הנקראת ב"ן, שהיא הוי"ה דההין כנודע.