חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) וז"ס הפסק, שמיד הפסיק שלא ישיג בשלישי, וז"ס (שמות ל"ג) כי לא יראני האדם, שהוא ז"א הנק' אדם, כמד"א (שמות מ"ד י"ג) כתפארת אדם. כי אילו היה רואני וחי, והיה משיג מהג' סוד י"ג מדות, אבל לא השיג אלא השנים, שהם ח' תקונים, וא' מצדו שהם ט' תיקונים של ז"א, והד' בהלואה, להשלים הי"ג, לפי שלא השיג משם הראשון, והפסיק האור מיד והאור רמוז בר"ת "אל "רחום "וחנון, זהו אור אי, ואור שני' ג"כ בר"ת למפרע "רחום "וחנון "ארך, למפרע או"ר.