חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) וידוע הוא כי הי"ב מזלות מתחלקים לד' יסודות, כל ג' מהם הם כנגד יסוד אחד, וטלה הוא מיסוד האש, ועקרב מיסוד המים, שאין העקרב הורג האדם אלא מרוב קרירות שבו. וכל א' מז' כוכבי לכת יש להם שני מזלות, אלא חמ"ה ולבנ"ה שאין להם אלא אחד אחד. ובמאדים שולטים שני מזלות, טלה ועקרב, ולכן היו שוחטים טלה בי"ד, בהיות המזל בתוקפו. והנה אלו השני מזלות כנגדם יש ב' גיהנם: גיהנם של אש כנגד טלה, והוא כנגד העובר על ל"ת, שהוא מתחמם לעבור העבירה, ויש גיהנם של שלג, כנגד עקרב, שהוא כנגד המתקרר ועובר על מ"ע, שהוא מעצלות יושב בשב ואל תעשה. ואמרו רז"ל כי הרשעים אף בפתחה של גיהנם הם פושעים, שגוזלים השלג כשהם בגיהנם של שלג, כדי להתקרר בו כשיניחו אותם בגיהנם של אש, וכמש"ה (איוב כ"ד י"ט) ציה גם חום יגזלו מימי שלג שאול חטאו.