חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) ויש עלייה אחרת, והוא אם יעלה אותו האדם בסוד המחשבה, שהיא העלייה האמיתית וזש"ה (משלי י"ט ב') גם בלא דעת נפש לא טוב, כי יש לשאול מה מרבה גם זה, ופירושו הוא, גם צריך נשמה להעלות הנפש הזאת שתהיה טובה, אבל אם תחסר, אפשר לתקן ע"י הרוח. אבל אם ההעלאה הזאת היא בלא דעת, שהוא הרוח שהיא התורה שפי', נפש לא טוב, אז הנפש אינה טובה, וחוזרת ומתקלקלת. לזה צריך לומר ד"ת על השלחן, לקיים הברור ההוא. ובזה יובן מ"ש רז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר, והטעם, כי יש גלגול בדומם ובצומח ובבעלי חיים ובחי מדבר. והגלגול שבדומם הוא במים ובמלח, שהוא מבחינת הנקבה שעולה למעלה, ולז"א המשנה האשה ששאלה מים ומלח לעיסתה וכו'. וזש"ה (במדבר יח יט) ברית מלח עולם, שהוא מבחינת הנקבה שעולה למעלה, ולזה מאיזו בחינה שיאכל האדם, הוא מברר האור שבתוכה שבאותה הבחינה. והגלגול שבא בבהמה, כיון שהשלימה את זמנה ונשחטה, השלימה כל מה שהיה לה לתקן באותה בחינה, ועולה בבעל חי מדבר.