חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) שם ד' קמ"ו ע"ב, בספרא דרב המנונא סבא קדמאה כו', ומאן איהו אהבה כו', ענין ד' רוחין דאהבה הנעשין על ידי הנשיקין, נתבאר בביאור אדרת האזינו וע"ש.