חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות ה

תוכן

ה) והנה כל מאמרי זוהר ותיקונים, מלאים על כל גדותם, דבתר רשב"י לא הוי דוגמתו, עד (שהש"י) [שאלהי הראשונים והאחרונים] הפליא חסדו עמנו, ולא רצה למנוע ישראל מכל וכל מתורתו הקדושה והטהורה, ושלח לנו ע"י קדוש (עיר וקדיש) מן שמיא נחית, הרב המופלא, הקדוש, המקובל האלהי, בוצינא קדישא, כרשב"י בדורו, תלמיד אליהו הנביא זלה"ה כאשר העתקתי זו, בהקדמה לקוחה מספר [הע"ח] יע"ש. ועיין בספר זה, ושם תמצאהו את הודו, ואת השגתו הרמה, אפס קצהו, ולא כולו, כי מי ימלל כו', וכל המהלל אינו אלא פוגם ומחלל, במרגניתא דלית ביה טימי, וכל שאתה משבח אתה פוגם.